เทียนแดง

เทียนแดง

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

เทียนแดง

เทียนแดง 2 คู่ คู่กับ เหล้าจีน 2 ขวด เหล้าจีนถือเป็นเหล้ามงคลที่แสดงว่าต่อไปนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน จึงร่วมกันดื่มเหล้านี้นั่นเอง เดินถือคู่ไปกับเทียนแดง 2 คู่ที่วางไว้บนถาดเดียวกัน